Menič napätia VIVAUTO 24V DC na 12V DC 5A, s krytím IP68

Menič napätia 24V na 12V 5A, IP68 Menicnapatia.sk má veľmi veľké využitie pre zariadenia napr. ako je rádio, ktoré potrebujete na rýchlo použiť na poslúchanie hudby. Tento menič musí byť taktiež istený a to sa zabezpečí poistkou pred tým než to zapneme, musíme ju pripojiť pred obvod. Konkrétne to musí byť poistka na požadovanú hodnotu maximálneho zaťaženia u nás to je 5A (Ampérov). Napätie je v podstate rozdiel dvoch potenciálov, predstavuje nám energiu ktorá je potrebná na premiestnenie elektrického náboja medzi týmito dvoma potenciálmi, to všetko sa deje v elektromagnetickom poli.

Menič napätia 24V/12V

Tento menič má krytie IP68. IP je vlastne krytie zariadenia proti určitým veciam. Na prvom mieste za IP môžu byť čísla od 0 až po 6 a je to v podstate Ochrana osôb pred nebezpečným dotykom. Ak na prvom mieste je 0 znamená to že dané zariadenie je bez ochrany, 1-notka znamená že je to ochrana pred dotykom chrbtom ruky to je viac ako 50mm, 2-ka je pred dotykom prstom to je viac ako 12mm a dĺžka 8mm, 3-ka je ochrana pred dotykom nástroju za nástroj sa môže považovať napr. skrutkovač a to je rozmer väčší ako 2,5mm, 4-ka je ochrana pred dotykom drôtom a to je rozmer väčší ako 1mm, 5-ka je ochrana pred prachom ten môže vojsť dnu, a 6-ka ochrana pred prachom ale prach sa nedostane dnu.

Rozmery meniča

Na druhom mieste môže byť až 9 čísel a to od 0 až po 8 a znamená to ochranu zariadenia pred vlhkosťou. 0-ka znamená že je bez ochrany, 1-ka znamená ochranu pred zvisle padajúcimi kvapkami, 2-ka znamená ochranu pred šikmo padajúcimi kvapkami v uhle 15 stupňov, 3-ka je ochrana pred dažďom pod uhlom 60 stupňov, 4-ka je ochrana proti striekajúcej vode, 5-ka je ochrana proti tryskajúcej vode, 6-ka je ochrana proti intenzívne tryskajúcej vode, 7-ka je ochrana pred dočasným ponorením do vody a 8-ka je pred trvalým ponorením do vody. Z toho vyplýva že toto zariadenie má maximálnu možnosť ochrany aká je možná.

Podobné príspevky