Energetická certifikácia budovy

Čo je energetický certifikát budovy a na čo slúži?

Energetický certifikát a ich cena Certifikaciabudovy predstavuje istý druh dokumentu, ktorý vyjadruje energetickú náročnosť stavby domu alebo nehnuteľnosti. Poskytuje podrobný a dôkladný popis danej stavby o jej stave a energetických predispozíciách. Energetický certifikát budovy sa vypracováva za účelom zaistenia a monitorovania výkonnosti budovy a nákladov vynaložených na energie a na riešenie poklesu skleníkových plynov. Certifikácia budovy taktiež môže poskytnúť účinné riešenia pre zlepšenie energetickej efektívnosti a na zníženie nákladov vynaložených na energie budovy.

osvetlenie

Ako sme už spomenuli, energetický certifikát budovy slúži na posúdenie energetickej účinnosti budovy. Certifikát poskytuje informácie o množstve energie, ktoré spotrebuje daná budova na vykurovanie, ochladzovanie domácnosti a na osvetlenie a tak ďalej.

Poskytuje tiež rôzne odporúčania a návrhy na zlepšenie energetickej účinnosti budovy, ako napríklad riešenia pre modernizáciu izolácie, výmenu starých okien a dverí za energeticky účinnejšie, rekonštrukcia zariadenia na vykurovanie, osvetlenie a fungovanie rôznych iných zariadení využívaných v domácnosti.

plán

Výhoda energetickej certifikácie slúži aj pre kupujúcich alebo nájomcov budovy, ktorým pomáha pri rozhodovaní sa medzi možnosťami zvolenia budovy s efektívnejšou a menej náročnou energetickou účinnosťou. Pre získanie tohto certifikátu musíte kontaktovať odborníka v oblasti energetického posudzovania. Certifikáciu budovy si môžete objednať na tejto stránke. Nájdete tam aj kompletný cenník za vyhotovenie energetickej certifikácie budovy. Po vykonaní posudku vám odborníci z tejto spoločnosti vypracujú energetický certifikát budovy na mieru.

V niektorých prípadoch môže byť táto certifikácia budovy povinná. Najmä pre niektoré určité typy budov, alebo napríklad pri predaji alebo prenájme nehnuteľnosti.

Podobné príspevky