Predaj firiem

Samotné firmy na predaj môžeme chápať, ako predaj celej spoločnosti aj s celkovým imaním a všetkými pohľadávkami či záväzkami. Pri tejto možnosti sa mení vo firme konateľ spoločnosti. Alebo potom druha varianta predaja tá častejšia a využivanejšia predaj “len” nejakého konkrétneho podielu spoločnosti. Tento podiel predáva konkrétnej osobe nejaký spoločník, ktorý figuruje v spoločnosti a ma tam svoj peňažný a percentuálny podiel. Osoba môže byt buď z “vonku” alebo môže byť taktiež spoločníkom vo firme.

Predaj

Každý podiel je uvádzaný v percentách. Výška konkrétneho podielu závisí od prvotného alebo následného vkladu, ktorí môžu spoločníci realizovať, a tak si navyšovať som podiel v percentách. Pri tomto predaji sa mení v spoločnosti konkrétny spoločník za iného spoločníka. Ak sa v konkrétnej spoločnosti okrem spoločníka, ktorý sa rozhodol, a teda plánuje svoj percentuálny podiel predať musí to vopred oznámiť aj všetkým spoločníkom vo svojej firme. Spoločníci mu následne udelia svoj súhlas. Ak všetci súhlas udelia potom už mu nič nebráni zrealizovať samotný prevod, ktorý sa vykonáva pomocou platnej a oficiálnej zmluvy o prevode daného podielu spoločnosti.

Predaj

Zmluva musí obsahovať základné informácie o tejto spoločnosti taktiež výšku podielu, osobne údaje oboch strán jednak spoločníka, ktorý svoj podiel predáva a tiež osoby, ktorá tento podiel kupuje. V zmluve sa označujú ako predajca a kupujúci. Zmluva taktiež musí obsahovať platné notárom alebo úradom overené podpisy predajcu a aj kupujúceho. Existuje aj novodobá možnosť kúpi, a teda, aj predaja spoločnosti či firmy, a to ready-made spoločnosť v skratke ide o novodobé spoločnosti, ktoré sú založené len na to, aby boli následne predané niekomu kto bude javiť o ne reálny záujem. Takéto firmy nemajú žiadne predchádzajúce skúsenosti https://www.modrastrecha.sk/forum/montovane-domy-drevostavby/spolocnost-bau-holding-ake-s-nimi-mate-skusenosti/ s podnikateľskou činnosťou. Predávajú sa, teda výlučne ako nové.

Podobné príspevky