Proces krtkovania

Krtkovanie patrí k účinným procesom, pri ktorom sa využíva čistenie kanalizácie a potrubí, a to plnou mierou a s dostatočnou dôkladnosťou. Ide o rýchly a dôkladný spôsob, pri ktorým sa vaša kanalizácia dôkladne vyčistí a odstránia sa z potrubia usadeniny, ktoré môžu blokovať našu prívodnú trasu. Čistenie sa vykonáva kvôli tomu, že z času načas sa môže stať to, že sa v našej kanalizácii nahromadia nežiadúce usadeniny a tie následne spôsobia upchatie a znemožnenie v bežnej a plynulej prevádzke vašim sanitárnym zariadeniam. Vykonáva sa pomocou elektromagnetickej pomôcky, ktorá sa nazýva “špirála”.

krtkovanie

Kedy je potrebné vyčistiť kanalizáciu?

1. S čistením kanalizácie sa môžete stretnúť pri poruchovom stave kedy odpad v potrubí nám vlastne upchá nejakú časť kanalizácie alebo potrubia a tým zablokuje prívod ďalšej vody. Ide, teda o nutné, nevyhnutne a niekedy až kritické čistenie kanalizácie. Krtkovanie je v tomto prípade, teda veľmi potrebné a účinne.

2. Ďalšia situácia môže nastať pri preventívnom čistení kedy žiadna porucha nie je evidovaná a potrubie sa, teda len prečistí, aby nedošlo respektíve nedochádzalo v budúcnosti k náhlymi upchatiam, ktoré by nás mohli neželané prekvapiť a tým odstaviť našu prevádzku alebo domácnosť. Sanitárne zariadenia, ako napríklad umývadlo či kuchynský drez sa môžu a v praxi sa aj často upchávajú najčastejšie s pomedzi všetkých zariadení. Je to spôsobené tým, že v týchto zaradeniach dochádza často krát k rôznym nečistotám, ktoré majú tendenciu u sa v potrubí jednoduchú upchať. Môže ísť napríklad o vlasy, kúsky jedla, drobný odpad či mastný olej.

krtkovanie

Proces samotného čistenia sa vykonáva špeciálnou špirálou, ktorú som už spomínal.Tato pomôcka ma vymeniteľný nadstavec. Dalo by sa povedať, že sa jedna o hlavicu. Je to tak kvôli tomu, že každá kanalizácia je typovo, ale aj veľkosťou dosť odlišná. Potrubia môžu byť rôzne či už hrubšie, ale aj tenšie, preto je viac než pochopiteľne, že pri takejto situácii je potrebný individuálny prístup. Špirála je dostatočne flexibilná, a preto nemá žiadny problém dostať sa aj na menej dostupné miesta. Dokáže prebiť aj tvrdé a ťažko odstrániteľnej usadeniny, s ktorými si účinne poradí.

Podobné príspevky