Ready made spoločnosť

Aký je postup pri predaji sro? Spoločnosti na predaj sú v súčasnosti vyhľadávaným spôsobom, ako začať svoje podnikanie jednoducho a rýchlo. Je možné vybrať si z nasledovnej ponuky: novozaložené spoločnosti – spoločnosti boli založené vyslovene za účelom predaja a nemajú za sebou podnikateľskú históriu – nevykonávali žiadnu činnosť. Je tu možnosť začať podnikať s novou ready made spoločnosti.

spoločnosť na predaj

V ponuke :

Slovenské s.r.o.

Akciové spoločnosti a.s.

Európske spoločnosti SE

Agentúra dočasného zamestnávania ADZ

Spoločnosti s.r.o platca DPH

Ide o spoločnosti s prideleným IČ DPH a založené výhradne za účelom predaja bez podnikateľskej histórie.

Aktuálne v ponuke ready made :

Slovenské s.r.o. – mesačný aj kvartálny platca DPH

České s.r.o.

Maďarské kft.

Akciové spoločnosti a.s.

Európske spoločnosti SE

Agentúra dočasného zamestnávania

Spoločnosti s históriou – účtovne aj právne v poriadku, bez záväzkov a pohľadávok

História spoločnosti môže byť výhodná vtedy, ak žiadate o úver v banke a overuje sa vaša dôveryhodnosť či ak je to podmienka pri tendroch a eurofondoch. V ponuke sú Slovenské s.r.o., Slovenské s.r.o. s DPH

Je tiež možnosť kúpiť ready made spoločnosť v Českej republike.

Prečo by vás ponuka ready made spoločnosti mohla zaujať?

ide o spoločnosť, ktorá má pridelené IČO, a teda zápis v obchodnom registri

registrácia pre daň z príjmu – pridelené DIČ

pridelenie virtuálneho sídla po dobu troch mesiacov zdarma

s.r.o. funguje po podpísaní zmlúv o prevode OP

spoločnosť sa zaväzuje, že nemá žiadne pohľadávky a záväzky

nie je potrebné základné imanie vo výške 5000 eur – ušetríte náklady

dokumenty sú overené a vytvorené advokátom

podpis

Čo zahŕňa cenu za ready made spoločnosť?

predmet podnikania – jeho rozšírenie či zúženie podľa vašich predstáv

spoločenská zmluva – zakladateľská listina v plnom znení

podpisový vzor konateľa

súdny poplatok za zápis zmien v OR

zmena spoločníka, konateľa, sídla, obchodného mena

zmluva o prevode obchodného podielu

súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti

súhlas zodpovedného zástupcu v prípade remeselnej živnosti.

Pre viac informácií vyhľadajte webovú stránku, kde nájdete aj aktuálnu ponuku ready made spoločností podľa typu spoločností.

Podobné príspevky