Kúpa spoločnosti

Spoločnosti, ktoré sú platcami dane z pridanej hodnoty, sú registrované na daňovom úrade. Ich registrácia je povinná zo zákona v prípade dosiahnutia určitej stanovenej výšky obratu, ktorá vyplýva zo zákona za zdaňovacie obdobie. Zdaňovacím období je kalendárny mesiac alebo štvrťrok. Druhým prípadom je dobrovoľná registrácia na daňovom úrade ako platca dane z pridanej hodnoty. Novinkou v tomto smere je, že podnikatelia, ktorý vykonávajú oslobodené činnosti od dane z pridanej hodnoty sa nemusia registrovať na daňovom úrade. Ak sa zaregistrovali v predchádzajúcich rokoch, môžu požiadať o zrušenie registrácie.

Pri obchodovaní sa vytvára odpočítateľná daň z predaja tovaru a služieb ako aj splatná daň, ktorá sa vytvára z nákupu tovaru a služieb. Ak odpočítateľná daň prevyšuje splatnú daň, dochádza k vráteniu dane.

realizujte váš podnikateľský plán

Sro na predaj platca dph je firma, ktorú nájdete v našej databáze spoločností a ktorá je pripravená pre potenciálnych záujemcov. Rozdiel medzi kúpou spoločnosti prostredníctvom sprostredkovateľskej firmy a založením spoločnosti je ten, že pri kúpe sa môžete vyhnúť mnohým záležitostiam, ktoré sú so založením spoločnosti spojené. Nepotrebujete sa zaoberať pravidlami a postupmi, ktoré sa vzťahujú k založeniu spoločnosti, nepotrebujete pripravovať zmluvy, prílohy a vyhnete sa aj komunikácii s príslušnými úradmi a inštitúciami.

neváhajte nás kontaktovať

Ak si chcete celý proces uľahčiť, môžete nás kontaktovať. Po výbere spoločnosti, o ktorú máte záujem, vyplníte nezáväzný objednávkový formulár a my vás budeme kontaktovať. Preberieme si spolu jednotlivé fakty. Od vás budeme potrebovať potrebné údaje a úradne overené podpisy. Po uzavretí kúpno-predajnej zmluvy, pracujeme až do ukončenia procesu, ktorým je zápis spoločnosti do obchodného registra. V tento deň, o ktorom budete informovaní, sa spoločnosť stáva vašou a vy sa môžete pustiť do vášho vysnívaného podnikania. Ponúkame poradenstvo v oblasti účtovníctva a daní.

Podobné príspevky