Kúpa spoločnosti

Spoločnosti, ktoré sú platcami dane z pridanej hodnoty, sú registrované na daňovom úrade. Ich registrácia je povinná zo zákona v prípade dosiahnutia určitej stanovenej výšky obratu, ktorá vyplýva zo zákona